Opozorilo

Različne oblike svetovanja, izobraževanja in podpore, objavljene na tej spletni strani ne sodijo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. V okviru programa Frey Your Soul izvajamo različna predavanja, svetovanja in obliko podpore, ki v nikakršni meri ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega pristopa ali zdravljenja. Svoje znanje in izkušnje ponujamo na podlagi različnih izobraževanj pri različnih avtorjih in programih in želimo svoje znanje in izkušnje deliti izključno z namenom izboljšanja kvalitete življenja posameznika preko drugačnega razumevanja življenjskih situacij. V okviru ponudbe spletne strani www.majaskvarc.com ponujamo predavanja, svetovanja in obliko podpore, katerih namen so različni pristopi razumevanja najrazličnejših situacij in v nobeni meri zdraviteljstvo. Za obisk svetovanja ali izobraževanja v okviru naše ponudbe posameznik v celoti prevzame odgovornost. V primeru dvoma ali so naša izobraževanja oz. svetovanja ter podpora primerni za vas oz. nekoga, ki je v procesu zdravljenja (psihološkega ali fizičnega) svetujemo, da se pred obiskom posvetujete s svojim zdravnikom ali uradnim terapevtom. S prijavo in udeležbo na naše izobraževalne in svetovalne programe se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo.